Ameedic - Quản lý phòng khám, chăm sóc bệnh nhân hiệu quả

Chăm sóc tuyệt đối - Vượt trội doanh thu

Giải pháp quản lý, theo dõi bệnh nhân, marketing toàn diện từ A-Z cho phòng khám vừa và nhỏ

Xem ngay
hero

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC PHẦN MỀM AMEEDIC

1. Các nhóm công việc

 • Thiết lập thông tin Chăm sóc theo Hạng
 • Thiết lập và quản lý Nhóm Bệnh nhân
 • Đưa dữ liệu Bệnh nhân và Bệnh án vào hệ thống
 • Xử lý thông tin theo dõi của Bệnh nhân
 • Quy trình xử lý Vấn đề của Bệnh nhân
 • Quy trình xử lý Nhu cầu của Bệnh nhân
 • Xử lý Lịch đặt khám
 • Xử lý Lịch tái khám
 • Xử lý Lịch nhắc thuốc
 • Hướng dẫn bệnh nhân kết nối, tương tác
 • Dữ liệu trên website

 2. Khai thác phần mềm

2.1. Thiết lập thông tin

 • Cập nhật và phân loại thông tin theo hạng
 • Bổ sung thông tin các nhóm bệnh nhân

2.2. Cập nhật dữ liệu thông tin Bệnh nhân và Bệnh án vào hệ thống

 • Trước khi thêm mới một thông tin Bệnh nhân, cần kiểm tra bằng cách Tìm kiếm, xem đã có sự tồn tại của Bệnh nhân đó trên hệ thống chưa?
 • Dữ liệu bệnh án cực kỳ quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến việc khai thác sau này. Những thông tin cần phải được chú ý khi nhập bệnh án như:
  • Chẩn đoán
  • Ngày bắt đầu theo dõi, Chu kỳ theo dõi
  • Lịch nhắc thuốc (sử dụng thuốc, hết thuốc)
  • Ngày khám, Thời gian hẹn tái khám
  • Ghi chú theo dõi
  • Các đính kèm liên quan

2.3. Khai thác thông tin

Lưu ý: Việc tương tác với bệnh nhân cần được kết hợp giữa các loại công cụ như gọi điện, SMS, Zalo, Facebook, và website để phù hợp với Bệnh nhân.

a. Thông tin theo dõi quá trình điều trị bệnh 

 • Phần này nằm trong mục Theo dõi
 • Thông tin hàng ngày theo dõi, sẽ được tính toán và hiển thị từ các Bệnh án được đưa vào của các Bệnh nhân

     b. Vấn đề - Nhu cầu của Bệnh nhân

 • Vấn đề - Nhu cầu của Bệnh nhân sẽ được thêm tương ứng với Bệnh nhân, và sẽ luôn được hiển thị ở trang chủ cho đến khi thông tin được đánh dấu là đã được giải quyết
 • Trong trang chi tiết bệnh nhân, những vấn đề hay nhu cầu đã được giải quyết, sẽ được nằm trong danh sách lịch sử tương ứng.

     c. Lịch tái khám

 • Được tính và hiển thị theo Bệnh án đến ngày tái khám, tương ứng với các bệnh nhân

     d. Lịch nhắc thuốc

 • Những bệnh nhân theo lịch sử dụng phác đồ sẽ được hiển thị trong danh sách đến ngày nhắc thuốc.
 • Nếu bệnh nhân không được nhắc thuốc ngày hôm trước, danh sách sẽ tiếp tục được lặp lại vào ngày hôm sau.